Anfi Systems

Stat-X Stand Alone Manual Units

Deze units zijn het zelfde als de Thermische units, echter kunnen ook handmatig worden geactiveerd met zowel horizontale als verticale activering. 

De oorspronkelijk voor de ruimtevaart ontwikkelde en daar ook toegepaste systemen van STAT-X schakelen het vuur razendsnel uit volautomatisch of zo u wenst ook handmatig. Veilig voor mens, dier, uw apparatuur en het milieu. En zónder de omgeving te beschadigen of bedrijfsprocessen langdurig lam te leggen. Immers de units zijn zeer snel om te wissellen.

Beschikbaar voor ruimten met een inhoud tot 5,2 m3 (brandklasse A) en tot 10,4 m3 (brandklasse C). Is de ruimte groter dan kunnen de elektrische blusunits toegepast worden.

Toepasbaar voor brandklasse A, B en C.

  

STAT-X | met minder geld, meer zekerheid en veiligheid.

Producten

Stat-X 30 T
Stat-X 30 T
Stat-X 60 T
Stat-X 60 T
Stat-X 100 T
Stat-X 100 T
Stat-X 250 T
Stat-X 250 T
Stat-X 500 T
Stat-X 500 T